Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website Tracker Networks - Varmista fi-verkkotunnuksesi lainmukaisuus
, .
Kirjoita verkkotunnus
English Finnish

Lue tämä sivu fi-domaineista ennen rekisteröintiä. Alla on tietoja fi-verkkotunnusten edellytyksistä. Vastuu verkkotunnuksen lainmukaisuudesta on verkkotunnuksen käyttäjällä.

Jokainen verkkotunnuksen käyttäjä vastaa itse rekisteröimänsä verkkotunnuksen lainmukaisuudesta. Verkkotunnus ei saa loukata toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä. Voit menettää rekisteröimäsi verkkotunnuksen, jos loukatun nimen tai tavaramerkin haltija sitä vaatii.

Verkkotunnuksia on vain yksi kutakin. Lähtökohtaisesti verkkotunnukset ovat vapaasti valittavissa ja tunnuksen saa käyttöönsä se, joka sen ensimmäiseksi ehtii rekisteröidä. Jokainen vastaa kuitenkin itse verkkotunnuksen lainmukaisuudesta. Jos rekisteröit toisen nimeä tai tavaramerkkiä loukkaavan verkkotunnuksen, voit menettää verkkotunnuksesi.

Tarkista julkisista rekistereistä ennen verkkotunnuksen rekisteröimistä, ettei verkkotunnus loukkaa toisen Suomen ja EU:n alueella suojattua nimeä tai tavaramerkkiä.

Suojattuja nimiä tai merkkejä ovat:

 

FI-VERKKOTUNNUKSIA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET

Laki sähköisen viestinnän palveluista

LAKI
 
 

Lain tavoitteena on edistää sähköisen viestinnän palvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä varmistaa, että viestintäverkkoja ja viestintäpalveluja on kohtuullisin ehdoin jokaisen saatavilla koko maassa. Lain tavoitteena on lisäksi turvata radiotaajuuksien tehokas ja häiriötön käyttö sekä edistää kilpailua ja varmistaa, että viestintäverkot ja -palvelut ovat teknisesti kehittyneitä, laadultaan hyviä, toimintavarmoja ja turvallisia sekä hinnaltaan edullisia. Lain tavoitteena on myös turvata sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan toteutuminen.

 
 

Määräys 68 fi- ja ax-päätteisistä verkkotunnuksista ja niiden välitystoiminnasta (verkkotunnusmääräys)

MÄÄRÄYS
 
 

Verkkotunnusmääräys koskee fi- ja ax-päätteisiä verkkotunnuksia sekä niiden välittämistä ja hallinnointia.


Määräyksessä määrätään:

 • verkkotunnusvälittäjän ilmoitus- ja tiedotusvelvollisuuksista
 • rajapinnoista verkkotunnusrekisteriä hallinnoivan viranomaisen verkkotunnusrekisteriin 
 • fi-verkkotunnusrekisterin EPP (Extensible Provisioning Protocol )-rajapinnan erityisistä tietoturvavaatimuksista 
 • menettelyistä verkkotunnuksen siirtämiseksi tai verkkotunnusvälittäjän vaihtamiseksi
 • verkkotunnusten pituudesta ja sallituista merkeistä sekä määrittelemistä nimipalvelimiin
 • verkkotunnusvälittäjien tietoturvan hallinnasta
 • ilmoittamisesta tietoturvan häiriötilanteista eli toimivuutta tai tietoturvaa häiritsevistä tai uhkaavista tilanteista verkkotunnusrekisteriä hallinnoivalle viranomaiselle. 
 

Mikä on suojattu nimi tai tavaramerkki?

Suojattuja nimiä ja merkkejä ovat tietoyhteiskuntakaaren perusteella:

 • Suomen kauppa-, tavaramerkki-, yhdistys-, säätiö- tai puoluerekisteriin merkityt nimet tai merkit
 • julkisyhteisön, valtion liikelaitoksen, itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen, julkisoikeudellisen yhdistyksen ja vieraan valtion edustuston ja sen toimielimien nimet
 • toiminimi- ja tavaramerkkilaissa tarkoitetut vakiintuneet nimet, toissijaiset tunnukset tai tavaramerkit
 • EUIPO:n tavaramerkkirekisteriin merkityt EU-tavaramerkit.

Mistä voi tarkastaa suojatut nimet ja tavaramerkit?

Suojatut nimet ja tavaramerkit voi tarkistaa seuraavista rekistereistä:

Mitä tarkoittaa verkkotunnuksen lainmukaisuus?

Verkkotunnus ei saa merkitsemishetkellä

 • vastata toisen suojattua nimeä tai merkkiä, ellei verkkotunnuksen käyttäjä pysty esittämään hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen rekisteröinnille
 • muistuttaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä, jos verkkotunnus rekisteröidään ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Verkkotunnuksissa sallitut merkit

Verkkotunnuksissa sallitut merkit ovat kirjaimet a-z ja numerot 0-9. Lisäksi sallittuja merkkejä ovat kansalliset merkit å, ä ja ö sekä Suomessa puhuttavan saamen kielen merkit ja lisäksi tavuviiva-miinusmerkki.

Kansallisia merkkejä sisältäviin tunnuksiin liittyy teknisiä rajoitteita..

Voi olla hyödyllistä hankkia sekä kansallisia merkkejä sisältävä verkkotunnus että vastaava verkkotunnus ilman kansallisia merkkejä, esimerkiksi ääkkönen.fi ja aakkonen.fi.

Latinalaisten aakkosten ulkopuolisten kirjoitusmerkkien käytön mahdollistaa punycode, josta käytetään myös nimeä ACE (ASCII Compatible Encoding). Nimipalvelinjärjestelmä ymmärtää kansallisia merkkejä sisältävän verkkotunnuksen, jos se on määritelty teknisesti ACE-muotoon.

Esimerkiksi ääkkönen.fi on ACE-muotoisena: xn--kknen-fraa=0m.fi.